JASIS 2019 ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 4-6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คุณสุวรรณ พงษ์สังข์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คุณยงยุทธ มโนไพบูลย์อุปนายกสมาคม 1 คุณสมคิด แซ่ฉั่ว เลขาธิการสมาคมพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม ได้เดินทางไปร่วมงาน JASIS 2019 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้มอบของที่ระลึกให้กับ....Mr. Gon-emon Kurihara นายกสมาคม JASIS......ด้วย

Visitors: 17,596