นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานแถลงข่าว Lab Future & Bio Expo 2022

LAB Future & BIO Expo 2022 งานแสดงเครื่องมือแล็บและไบโอเทคแห่งลุ่มน้ำโขง

21 กันยายน 2565 บริษัท แอดลิบ แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  แถลงข่าวเตรียมจัดงาน LAB Future & BIO Expo 2022 : โอกาสเติบโตเครื่องมือแล็บ และไบโอเทคอีสานสู่มาตรฐานและเศรษฐกิจใหม่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งแรกกับงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการ เคมีภัณฑ์และสารมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาและการลงทุนสำหรับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนเเก่น (ไคซ์)

คุณยงยุทธ กิดาธนพนต์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และ ศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย เผยถึงโอกาสที่น่าสนใจของเครื่องมือแล็บในภาคอีสานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องกว่า 15% ต่อปี จากมูลค่าตลาดเครื่องมือแล็บรวมกว่า 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งปัจจัยที่ขอนแเก่นกลายเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของประเทศลุ่มน้ำโขง เป็นศูนย์กลางการศึกษาและคมนาคม รวมทั้งการมีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์อุตสาหกรรม ไบโอเทค โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผลักดันให้ตลาดเครื่องมือแล็บอีสานเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 25-30% อย่างชัดเจน

 

Visitors: 47,438