Thailand Lab International 2022

คุณยงยุทธ กิดาธนพนธ์ และคณะกรรมบริหารสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL งาน Bio Asia Pacific และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL ในวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ฮอลล์ 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

Visitors: 47,438