การประชุมครั้งที่ 6 /2564

คณะกรรมการสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุม กรรมการบริหารสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2564 ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 -19.00น ณ Maria Garden 52/9 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง นนทบุรี ที่ผ่านมา

Visitors: 47,438