สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า นำธุรกิจฝ่าโควิด-19”

ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า นำธุรกิจฝ่าโควิด-19”  โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรม พัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมขึ้น  ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น  ผ่านระบบ Zoom

Visitors: 27,995