การประชุมครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมบริหารการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมบริหารการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่  5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ 168/8 ซอยบางรักน้อย 11 ตำบล บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 คณะกรรมการสมาคมฯได้ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากคุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ จาก บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เข้าร่วมแถลงผลงานการจัดงาน Thailand Lab International 2020 ผ่านมา และแนวทางการจัดงาน Thailand Lab International 2021 ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกสมาคมอีกหลายท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Visitors: 47,435