หารือเรื่องการนำเข้าสารเคมีที่กรมศุลกากร

วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการสมาคมได้เข้าพบ ท่านชัยวัฒน์ คำคูณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาการนำเข้าสารเคมีเพื่อการวิจัย ภายใต้พิกัดภาษี 3822

Visitors: 47,438