ติดต่อเรา

สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Trade Association ) 
 
ที่ตั้ง : 188/1 อาคารไบโอแอคทีฟ ซอยศรีรุ้ง ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  10120
โทรศัพท์ :  (662) 350-3090 ต่อ 3101
แฟกซ์ :  (662) 350-3091
อีเมล :  info@stta.or.th
Visitors: 45,671