เกี่ยวกับเรา


 • Logo.JPG
  ประวัติสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • K Suwan 1.JPG
  ลำดับผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางเครือวัลย์ สมณะ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2534-2537 นายสมนึก ลิมกุล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2538-2539 นายดิเรก วงช...

 • 123590602_3594153630628166_6135835256621068701_n.jpg
  คณะกรรมการสมาคม

 • pic_1372056114_0.jpg
  1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการผลิตการจำหน่ายการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆร...

 • _001.jpg
  กฏระเบียบและข้อบังคับของสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Visitors: 12,415