การประชุม ครั้งที่ 9/2565

การประชุมคณะกรรมการบริการสมาคม ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ภัตตาคารตงเพ้ง เพื่อเตรียมการการร่วมงาน Thailand Lab International 2022
Visitors: 47,437