ประกวดรางวัล ASEAN Business Awards (ABA) 2021

เรียน สมาชิกสมาคมฯ
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดรางวัล "ASEAN Business Awards (ABA) 2021"
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!

           ในปี 2021 นี้ สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ประเทศบรูไนซึ่งเป็นประธานอาเซียน ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “ASEAN Business Awards (ABA) 2021” ขึ้นเพื่อมุ่งเชิดชูบริษัทอาเซียนที่โดดเด่น และเป็นกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในอาเซียนที่มีบทบาทในการสร้างความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจของอาเซียน พร้อมไปกับการส่งเสริม SMEs ในอาเซียนที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล

ประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 8 ประเภทหลัก คือ

(1) Priority Integration Sectors (Large & Mid-Tier)
• Agri-Based | ICT | Sustainability | Infrastructure | Logistics | Energy | Finance | Tourism | Food & Beverage | Healthcare
(2) SME Excellence
• Growth | Employment | Innovation | CSR
(3) Women Entrepreneur
(4) Young Entrepreneur
(5) Skills Development
(6) Friends of ASEAN (*nominated by ASEAN-BAC)
(7) Inclusive Business (*nominated by ACCMSME and ASEAN-BAC)
(8) Brunei Special Award: Emerging Social Enterprise

สามารถดูรายละเอียดของแต่ละประเภทรางวัล ได้ที่เว็บไซต์ https://www.aseanbacbrunei.com.bn/aba/awards-and-categories#fas

ขั้นตอนการสมัคร
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.aseanbacbrunei.com.bn/aba/aba-2021-applications เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร
2. กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร พร้อมเตรียมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งใบสมัคร ด้วยการอัปโหลดไฟล์ พร้อมแนบเอกสารประกอบ ที่เว็บไซต์ https://www.aseanbacbrunei.com.bn/aba/aba-2021-applications

***สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ !!!

ทั้งนี้ จะมีการประกาศผลผู้ชนะรางวัลแต่ละประเภท ประมาณเดือนตุลาคม 2564 และจะมีพิธีประกาศรางวัลทางออนไลน์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 (รอยืนยัน)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ABA 2021 ASEAN-BAC Brunei
Email: info@aseanbacbrunei.com.bn , secretariat@aseanbac.com.bn
Website: https://www.aseanbacbrunei.com.bn/aba/about

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
Email: ranyapatch.ch@thaichamber.org
Tel: 02-018-6888 ต่อ 4520

Visitors: 12,416