• ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯประจำปี 2559

  เนื่องด้วยคณะกรรมการบรหารสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558-2559 ได้บริหารงาน สมาคมฯจนครบกำหนดวาระแล้ว ตามระเบียบของกระทรวงพาณชย์ สมาคมฯจะต้องมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้น Read More
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 15/2560

  เนื่่องด้วยสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมบริหารการสมาคมฯ ครั้งที่ 15/2560 Read More
 • เข้าร่วมงาน AgriTechnica Asia 2017

  คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งอุปนายก และเลขาสมาคม ได้เข้าร่วมงานอะกริเทคนิก้า เอเชีย (AgriTechnica Asia 2017) หรือ งานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ที่ไบเทคบางนา Read More
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 14/2560

  เนื่่องด้วยสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมบริหารการสมาคมฯ ครั้งที่ 14/2560 Read More
 • การจัดทำวารสารสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 3

  เรื่อง การจัดทำหนังสือ วารสารสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียน ท่านสมาชิกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More
 • การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2560

  การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 13/2560 เนื่่องด้วยสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมบริหารการสมาคมฯ ครั้งที่ 13/2560 ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ.ห้องคอฟฟี่ชอฟ VIP2 โรงแรมดิเอ็มเมอร์รัลด์ ถ. รัชดาภิเษก เพื่อการเตรียมการดำเนินงานต่างๆ เช่น การจัดทำวารสารสมาคม การจัดทำหนังสือสมาคมเล่มใหม่ และการเตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคม เป็นต้น Read More
 • 1 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯประจำปี 2559
 • 2 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 15/2560
 • 3 เข้าร่วมงาน AgriTechnica Asia 2017
 • 4 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 14/2560
 • 5 การจัดทำวารสารสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 3
 • 6 การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2560
 • ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯประจำปี 2559
 • เข้าร่วมงาน AgriTechnica Asia 2017
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 15/2560

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯประจำปี 2559

Read More

คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งอุปนายก และเลขาสมาคม ได้เข้าร่วมงานอะกริเทคนิก้า เอเชีย (AgriTechnica Asia 2017)

Read More

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 15/2560

Read More
Thailand Lab International 2016

งานแสดงสินค้าและประชุมนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2559

Read More...
สานสัมพันธ์ 25 ปี STTA

งานสานสัมพันธ์ 25 ปี STTA สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More...
Overseas Exhibition 2016
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2559

Article List

 • 1

More Services

 
 
 

Newsletter

Sponsored Member

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6