• 1 นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558-2559
 • 2 ประวัติการก่อตั้งสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 3 วัตถประสงค์การจัดตั้งสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 4 นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากอดีตถึงปัจจุบัน
 • 5 คณะกรรมการสมาคม
 • 6 ผลงานของสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
 • ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ร่างยกเลิก พรบ.สมาคมการค้า

การประชุมใหญ่สามัญสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558

Read More

สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read More

สัมนา เรื่อง ร่าง พรบ. ยกเลิก พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

Read More
Thailand Lab 2015
Thailand Lab 2015 .

งานแสดงสินค้าและประชุมนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2558

Read More...
สานสัมพันธ์ 25 ปี STTA

งานสานสัมพันธ์ 25 ปี STTA สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More...
Overseas Exhibition 2016
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2559

Article List

 • 1

More Services

 
 
 

Newsletter

Sponsored Member

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6