• เข้าร่วมงาน Trade Association President Club (TAP)

  คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าร่วมงาน Trade Association President Club (TAP) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยท่านสนั่น อังอุบลกุล รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับเป็นอย่างดี Read More
 • ร่วมงานเฉลิมฉลอง 105 ปีวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

  สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคม และ คุณสุวรรณ พงษ์สังข์ อุปนายกสมาคม เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง 105 ปีวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง Read More
 • THAILAND LAB INTERNATIONAL 2016

  งาน Thailand Lab International 2016โดยท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ณ BITEC รศ.ดร.วีระพงษ์แพสุวรรณ ท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Lab International 2016 งานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยในห้องปฏิบัติการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21-23 กันยายน 2559 นี้ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ BITEC โดยมีคุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ คุณธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชียแปซิฟิค จำกัด ในฐานะผู้จัดงานและผู้ร่วมสนับสนุนงานจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ Read More
 • ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Lab 2016 ทาง Nation TV

  นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชียแปซิฟิค ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Lab 2016 ทาง Nation TV คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คุณธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชียแปซิฟิค จำกัด ร่วมกันให้สัมภาษณ์ รายการ ห้องข่าวธูรกิจ Nation TV เพื่อประชาสัมพันธ์งาน Thailand Lab 2016 ซึ่งเป็น งานประชุมสัมนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ งานแสดงเครื่องวิเคราะห์วิจัย ในห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก จาก 35 ประเทศ และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 8,000 คน โดยมีกำหนดจัดงานขึ้น ในวันที่ 21-23 กันยายน 2559 นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ BITEC Read More
 • ร่วมงาน Prime Minister Export Award 2016

  สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยท่านนายก อุปนายก เลขาธิการสมาคมเข้าร่วมงาน Prime Minister Export Award ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ในวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยในปีนี้ เป็นปีที่ 25 รัฐบาลสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งสินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาตลาดส่งออกในต่างประเทศไว้ ส่งเสริมพัฒนาช่องทางการค้าภายใต้ชื่อตราสินค้าของตนเอง Read More
 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

  สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด การประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ ประจำปี 2558 ขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก โดย คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว โดยในงานได้มีการจัดสัมนาวิชาการสมาคมฯ เรื่อง “ เปิดมุมมองเศรษฐกิจ ธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2559 ” บรรยายโดยคุณเกวลิน หวังพิชญสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณวีระพล บดีรัฐ ผู้บริหารงานให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกสมาคมฯ ในการนำข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะข้อมูลทิศทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสมาคมฯหรือผู้ที่สนใจโดยทั่วไป โดยท่านสามารถ ดาวโหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซท์สมาคม www.stta.or.th Read More
 • 1 เข้าร่วมงาน Trade Association President Club (TAP)
 • 2 ร่วมงานเฉลิมฉลอง 105 ปีวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 • 3 THAILAND LAB INTERNATIONAL 2016
 • 4 ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Lab 2016 ทาง Nation TV
 • 5 ร่วมงาน Prime Minister Export Award 2016
 • 6 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 • Thailand Lab International 2016
 • Trade Association President Club
 • ร่วมงาน 105 ปี วันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Thailand Lab International 2016

Read More

เข้าร่วมงาน Trade Association President Club (TAP)

Read More

การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2559

Read More
Thailand Lab International 2016

งานแสดงสินค้าและประชุมนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2559

Read More...
สานสัมพันธ์ 25 ปี STTA

งานสานสัมพันธ์ 25 ปี STTA สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More...
Overseas Exhibition 2016
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2559

Article List

 • 1

More Services

 
 
 

Newsletter

Sponsored Member

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6