ประชาสัมพันธ์สมาชิกสมาคมฯ

            เนื่องด้วยผู้จัดงาน ProPak Asia มีกำหนดจัดงาน ProPak Asia Virtua Event ในระหว่างวันที่ 9-23 มิถุนายน 2564

เป็นการจัดบนพื้นที่ดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ www.propakasia.com/VE

กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ

• การเจรจาธุรกิจกับผู้ออกงานแสดงสินค้า โดยท่านสามารถจัดตารางนัดหมายได้ล่วงหน้า

• พูดคุยผ่านช่องทางแชท กับ ผู้ออกงานแสดงสินค้า ได้แบบ real time

• สามารถค้นหาสินค้าและบริการ จาก Digital Showroom ซึ่งมีสินค้าและบริการ กว่า 1,000 รายการ

• กิจกรรมสัมมนาออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญที่น่าสนใจมากมาย

• และอื่นๆ อีกมากมาย ในการนี้ ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วม

Link: http://emarketing.propakasia.com/q/1tsIkaMwKaHJCkTorEJv6ubO/wv

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ Tel: +66 (0) 2 036 0500 Ext. 819 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.