เรียน สมาชิกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนายกสมาคม สุวรรณ พงษ์สังข์ ได้ร่วมมือสนับสนุน บริษัทเอ็น .ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด (นีโอ) ในการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษา หรือ Thailand’s Education Technology (EdTeX 2021) ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2564 ณ สามมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ โดยในงานจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนงานแสดงสินค้า 5 โซน คือ โซน Smart Classroom, โซน Smart System, โซน Smart Learning and Technology, โซน Smart Office และโซน Smart MICE และส่วนที่ 2 เป็นการประชุมสัมมนา (Conference) เพื่อการมีส่วนร่วมและยกระดับการศึกษาไทย ในโอกาสนี้ สมาชิกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเช่าพื้นที่แสดงสินค้าในงาน ได้ในราคาพิเศษ

สมาชิกที่สนใจสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก


คุณเอษณะ นินนางกุล

โทรศัพท์ 0-2203-4205

E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

-EdTeX 2021-Conference Shedule 

-จดหมายสนับสนุนงาน EdTex 2021

-ใบเสนอราคา EdTeX2021- สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-สรุปการนำเสนอ-สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี