ประชุมคณะกรรมบริหารการสมาคมฯ  ในวันพฤหัสบดี ที่  17 ธันวาคม 2563    ที่ภัตตาคารเล่งหงส์ เลียบทางด่วน โดยคณะกรรมการสมาคมได้หารือถึงสถานการณ์โควิด19 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมสามัญประจำปี 2563 และงานสานสัมพันธ์ 30 ปี STTA  และเตรียมการจัดการคณะกรรมการชุดเก่าที่จะหมดวาระ