ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562  ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Grand Hall 203 ชั้น 2 อาคารไบเทค บางนา โดยมีกำหนดแนบมานี้

 

 

 

 

แบบฟอร์มตอบรับเข้ารวมการประชุม