แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สมาชิกสมาคม


เนื่องด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดการจัดสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความเห็นและมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายทางการค้าและการลงทุน จากการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา โดยมีรายละเอียดงานสัมมนา ดังนี้

1. งานสัมมนา เรื่อง “โอกาสขยายตลาดใหม่ ผ่าน FTA อาเซียน – แคนาดา”
วันที่ : วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
เวลา : 08.30 น. – 14.00 น.
สถานที่ : ห้องเวิลด์ บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนได้ทาง link : http://regis.dtn.go.th/regis_input.php?check=Y&trainingcode=0053&code_app=F4163

 

 

 

 

2. สัมมนา เรื่อง “EFTA New Market in New Normal” การขยายตลาดใหม่รับนิว นอร์มอล กับกลุ่มสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป 4 ประเทศ (สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์) รายละเอียดร่างกำหนดการตามเอกสารแนบ

วันที่ : วันพุธที่ 30 กันยายน 2563
เวลา : 09.00 น. – 16.30 น.
สถานที่ : ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ A1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนได้ทาง  http://regis.dtn.go.th/regis_input.php?check=Y&trainingcode=0054&code_app=F4163

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณขวัญหทัย ธนทรัพย์วงศ์ (ขวัญ)
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2018-6888 ต่อ 4530,0-2018-6957