เรียน สมาชิกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Lab International 2020

 

              สืบเนื่องจากงาน Thailand Lab International 2020  ที่ทางสมาชิกสมาคม ได้วางแผนล่วงหน้าการเข้าร่วมแสดงสินค้าปี 2020 แต่ด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่ระบาดตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน มีผลกระทบต่อความมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทางสมาชิกได้สะท้อนความกังวลผ่านการพูดคุยและผ่านแบบสำรวจความคิดเห็นอย่างเป็นทางการมายังสมาคมฯ และสมาคมฯ ได้รับทราบความประสงค์ของสมาชิกส่วนใหญ่

 

ทางสมาคมขอประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเสนอการจัดงาน Thailand LAB 2020 จากบริษัท VNU Exhibitions Asia Pacific จำกัด โดยมีจดหมายของสมาคมฯ ที่ สกวท. 011/2563 ที่ลงนามโดยท่านนายกและจดหมาย Official Announcement of Thailand LAB’s proposal to STTA members ให้กับสมาชิกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทราบข้อเสนอที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้ร่วมกันออกความเห็นและส่งตัวแทน เจรจากับบริษัท VNU Exhibitions Asia Pacific จำกัด หลังจากการสำรวจความคิดเห็นในช่วงเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา

 

ข้อมูลจากบริษัท VNU Exhibitions Asia Pacific จำกัด ได้ดำเนินการจัดงาน Thailand Lab International 2020 ต่อไป โดยได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ และยังคงสิทธิประโยชน์เดิมหลายประการให้กับสมาชิกสมาคมฯ ได้พิจารณาดังรายละเอียดที่ได้ส่ง e-mail ให้สมาชิกแล้ว