เรียน สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข (สสส.)

ฝ่ายบริหารนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านได้ทราบว่าศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะได้เปิดให้บริการแล้ว

ในวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. โดยท่านสามารถดูรายละเอียดนิทรรศการและเส้นทางการเรียนรู้ต่างๆ

ได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาและสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง 3 ช่องทาง ดังนี้


Tel: 093-124-6914
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: @870ccxyz