ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าชื่อเสนอกฎหมายพรบ.การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด


        ตามที่หอการค้าไทยและคณะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายได้นำเสนอร่างพรบ.ดังกล่าวต่อประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562 นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนเพื่อเสนอกฎหมายตามหลักเกณฑ์ ท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อเข้าชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1SAsp47Uk3udCa6hVO3o4Ko4n0ebBiPNz?usp=sharing

 

 

หรือติดต่อ คุณขัตติยะ แพงคำแหง 

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายหอการค้าจังหวัด  หอการค้าไทย 

Tel:  088-803-5888 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.