แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์....

 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีนโยบายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในเครือข่ายให้ฝ่าวิกฤต COVID-19 จึงได้ดำเนินการจัดหาหน้ากากผ้าชนิดใช้ซ้ำและป้องกันไวรัสได้ มาจำหน่ายให้แก่เครือข่ายหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ในการนี้ หากท่านสนใจสามารถสั่งซื้อได้ในราคาชิ้นละ 30 บาท (ไม่รวม vat) โดยมีค่าจัดส่ง 40 บาททุกคำสั่งซื้อ จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 50 ชิ้น และ ไม่เกิน 200 ชิ้น/หน่วยงาน สินค้าเป็นสินค้ารอการผลิตโดยมีจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ชิ้น จึงขอสงวนสิทธิ์ตามลำดับก่อนหลังของการสั่งซื้อ หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ทั้งนี้ ท่านสามารถสั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/2URbmZD