สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมงาน
              เนื่องในโอกาสที่ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก่อตั้งมาครบรอบ 30 ปี ในปี 2563 สมาคมฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองในวาระการก่อตั้งสมาคมครบรอบ 30 ปี ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00-21.30 น. โดยในงานจะเริ่มด้วยการสัมมนาวิชาการ เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจโลก นักธุรกิจไทยควรเตรียมรับมืออย่างไร โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ และมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 พร้อมทั้งมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์สำหรับท่านสมาชิกสมาคมฯ และมีพิธีมอบของที่ระลึกและจับฉลากลุ้นรางวัลพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ อย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการสังสรรค์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิกของสมาคมฯ ให้มีความแน่นแฟ้นและร่วมใจกันพัฒนาให้กิจการของสมาคมฯและสมาชิกทั้งหลายมีความเจริญก้าวหน้ายั่งยืนสืบไป