การประชุมคณะกรรมบริหารการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันศุกร์ที่  19 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ภัตตาคารเล่งหงส์ เลียบทางด่วน โดยคณะกรรมการสมาคมได้แจ้งความพร้อมในการจัดการประชุมสามัญประจำปี 2562 และงานสานสัมพันธ์ 30 ปี STTA  ซึ่งจะจัดขึ้นวันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-21.30 น ที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่เคยจัดงาน สานสัมพันธ์ 25 ปี STTA เพื่อให้สะดวกในการเดินทางเนื่องจากสมาชิกเคยร่วมงานแล้ว โดยมีการจัดสัมมนา เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจโลก นักธุรกิจไทยควรเตรียมรับมืออย่างไร โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ และมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 พร้อมทั้งมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์สำหรับท่านสมาชิกสมาคมฯ และมีพิธีมอบของที่ระลึกและจับฉลากลุ้นรางวัลพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ อย่างหลากหลาย