ทางธนาคารกรุงไทย ได้เปิดสินเชื่อ Robotics and Automation เพิ่มศักยภาพ SME และสนับสนุนเงินทุนเพื่อซื้อ / ปรับปรุง ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%* และได้วงเงินสูงสุด 80%* ของงบลงทุน ไม่มีหลักประกัน บสย.ค้ำ 100%* ท่านสมาชิกสมาคมที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ที่ http://bit.ly/2rpBY95