การประชุมคณะกรรมบริหารการสมาคมฯ ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่เอี้ยวฮั้ว สุกี้โบราณ ลาดพร้าว 71 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคม และการจัดงานครบรอบ 30 ปีสมาคม รวมถึง สรุปความคืบหน้างานที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการ