เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562ที่ผ่านมา นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณสุวรรณ พงษ์สังข์ ได้ไปร่วมงาน Prime Minister’s Export Awards 2019