เรียน  ท่านสมาชิกและผู้ประกอบการ

          ด้วยสภาหอการค้าไทยและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ร่วมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SME ไทยและเวียดนาม ซึ่งภายในงานจะมีการจัดกิจกรรม "Business Matching" และการสำรวจตลาดประเทศเวียดนาม ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม  ในระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2558 โดยทาง สสว.สนับสนุนค่าเดินทางและที่พัก 60% โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย

ทางสมาคมฯจึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ทางสมาชิกทราบ หากมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวสามารถติดต่อ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสมาคมฯ เพื่อประสานงานต่อไปได้

 

Brochure

หมายกำหนดการ

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมงาน

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน


หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวาริฑฐา/คุณสิริภา
โทร. 02-018-6888 ต่อ4390, 4360

ฝ่ายการค้าและความร่วมมือกับภาครัฐ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย