เรียน  ท่านสมาชิกและผู้ประกอบการ

         หอการค้าไทย ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม " SMEs... Tips & Mentoring"  เรื่อง “Logistics กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทยได้อย่างไร?” ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Activity Hall ชั้น 1 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถ.ราชบพิธ

ทั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบตอบรับ กลับไปยังฝ่ายพัฒนาธุรกิจ SMEs ภายในศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (ฟรี)

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพาริยะ/คุณสุทธิรา
โทร. 02-6221860 ต่อ 608
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web site :http://www.thaichamber.org

จดหมายเชิญสมาชิก
กำหนดการ
แบบตอบรับ