เมื่อวันที่28 ตุลาคม 2563 คุณสุวรรณ พงษ์สังข์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม และอดีตคณะกรรมการสมาคม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 จัดโดย บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค   โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน งานมีวันที่ 28- 30 ตุลาคม 2563 ณ ฮอลล์ 103-104 ไบเทค กรุงเทพ หรือรับชมทางออนไลน์ได้