คุณสุวรรณ พงษ์สังข์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ คุณอนุสรณ์ นิลประไพ และ คุณนิรันดร์ ตั้งกิจวาระฐี กรรมการบริหารสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมงานสวดพระะอภิธรรม คุณแม่สุวรรณี โสภณอัมพรพิชญ์ มารดาของคุณเชาวกิจ โสภณอัมพรพิชญ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโสภณ แลป เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ณ วัดปริวาศ พระราม3 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทางสมาคมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณเชาวกิจ โสภณอัมพรพิชญ์ ณ ที่นี้ด้วย