คุณสุวรรณ พงษ์สังข์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม และอดีตคณะกรรมการสมาคม ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่วลัย ลีลามะลิ คุณแม่ของคุณสุกานดา ลีลามะลิ อดีตกรรมการสมาคม ณ วัดศรีเอี่ยม ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา  ทางสมาคมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณสุกานดา ลีลามะลิ มา ณ ที่นี้ด้วย