คุณสหเทพ จันทรวิมล

      เมื่อวันที 3 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายกสมาคมได้มอบหมายให้ คุณอนุสรณ์ นิลประไพ คณะกรรมการ สมาคม ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณสหเทพ จันทรวิมล ณ วัดบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสุมรปราการ โดยมีท่านอดีตนายก คุณอรัญ พึงเจริญพงศ์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมด้วย ทางสมาคมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณสหเทพ จันทรวิมล มา ณ ที่นี้ด้วย