นพ.ดร.เรือน สมณะ

 

เนื่องจากการถึงอนิจกรรมของ ศาสตรจารย์ นพ.ดร.เรือน สมณะ (ราชบัณฑิต) ซึ่งเป็นสามี ดร.เครือวัลย์ สมณะ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ  ดร.อุดม ชนะสิทธิ์  นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณปรีชา ยงเจริญและคุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล อดีตนายกสมาคมฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม และสมาชิกสมาคมฯได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 7 วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ทางสมาคมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ดร.เครือวัลย์ สมณะ มา ณ ที่นี้ด้วย