การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 15/2560

เนื่่องด้วยสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมบริหารการสมาคมฯ ครั้งที่ 15/2560  ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ.ห้องคอฟฟี่ชอฟ VIP2 โรงแรมดิเอ็มเมอร์รัลด์ ถ. รัชดาภิเษก  เพื่อการเตรียมการดำเนินงาน การเตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมฯ