เรียน ท่านสมาชิกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    

          ด้วยศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดส่งข่าวสาร ความคืบหน้าเกี่ยวกับ AEC

และ ผลการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า (FTA)ให้กับสมาคมทราบทางสมาคมฯจึงขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารดังกล่าวให้กับสมาชิกสมาคมฯทราบ 

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับการประกอบวิสาหกิจของท่านต่อไป

 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                                                   ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                   พูศักดิ์ หิรัณยตระกูล

                                                                                                    นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

 

รายละเอียดหัวข้อข่าวเพิ่มเติม

- วันที่ 2 ตุลาคม  2558

- วันที่ 3-4 ตุลาคม  2558

- วันที่ 5 ตุลาคม  2558

- วันที่ 6 ตุลาคม  2558

- วันที่ 7 ตุลาคม  2558

- วันที่ 8 ตุลาคม  2558

- วันที่ 9 ตุลาคม  2558

- วันที่ 10-11 ตุลาคม  2558

- วันที่ 12 ตุลาคม  2558

- วันที่ 13 ตุลาคม  2558

- การเงิน-บัญชี ติดโผอาชีพสร้าง รายได้ อันดับหนึ่ง AEC

-รุกตลาด !! เฟรนไชน์ กัมพูชา

-บัณฑิตพร้อมใช้ รับ AEC ควรมีคุณสมบัติอะไร