ขอชิญเข้าร่วมงาน "สานสัมพันธ์ 25 ปี STTA" สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบรอบ 25 ปี เนื่องในโอกาสที่ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก่อตั้งมาครบรอบ 25 ปี ในปี 2558 นี้ ทางสมาคมฯจึงมีการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งสมาคมครบรอบ 25 ปี ดังกล่าวขึ้น ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00-21.00 น. โดยในงานจะมีการสัมนาวิชาการ เรื่อง E-Bidding โดยวิทยากรผู้ชำนาญการจาก กรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งมีงานเลี้ยงสังสรรค์ สมาชิกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนมีการแจกของรางวัลสำหรับสมาชิกสมาคมฯอย่างหลากหลาย (ดังกำหนดการแนบท้าย) เพื่อร่วมสังสรรค์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิกของสมาคมฯ

 

กำหนดการงาน  “ สานสัมพันธ์  25  ปี STTA ”

วันเสาร์ที่  10  ตุลาคม  2558  เวลา  14.30 น. – 21.00 น.

สถานที่:สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

                    14.30 น. –  15.00 น.                ลงทะเบียน

                    15.00 น. –  17.15 น.                สัมมนาวิชาการ เรื่อง E-Bidding  โดยวิทยากร ผู้ชำนาญการจากกรมบัญชีกลาง

                   17.30 น. – 18.00 น.                 ชมวีดีทัศน์ ความเป็นมาของสมาคมฯ

                   18.00 น. – 18.15 น.                 นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน

                   18.15 น. – 21.00 น.                 ร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆ บนเวที 

                                                 มีจับฉลากของรางวัลมากมาย

                                                พร้อมลุ้นรับของรางวัลจากทางสมาคม  อาทิเช่น:-

  • ทองคำรูปพรรณ หนัก 1 บาท  จำนวน 1 เส้น
  • ทองคำรูปพรรณ หนัก 1  สลึง  จำนวน 5 เส้น
  • โฮมเธียเตอร์            1   ชุด
  • ไมโครเวฟ               2   เครื่อง
  • ทีวี                        1   เครื่อง
  • ลำโพง Bluetooth    25 อัน

       

                        *****จบกิจกรรม*****