ต้อนรับ Vice President และผู้บริหารจาก Jasis  ในการเดินทางมาร่วมงาน Thailand LAB 2014 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557

ทางสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้การต้อนรับ Mr.Shimodaira
– Vice President พร้อมคณะผู้บริหารของ JASIS ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมงาน Thailand Lab 2014 ในการนี้ได้มีการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา