การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 14/2560

เนื่่องด้วยสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมบริหารการสมาคมฯ ครั้งที่ 14/2560  ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ.ห้องคอฟฟี่ชอฟ VIP2 โรงแรมดิเอ็มเมอร์รัลด์ ถ. รัชดาภิเษก  เพื่อการเตรียมการดำเนินงาน การเตรียมทำหนังสือสมาคมฯเล่มใหม่ และ การเตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมฯ