• การประชุมใหญ่สามัญสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

  สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด การประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ ประจำปี 2559 ขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษกโดย คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ในงานได้มีการจัดสัมนาวิชาการสมาคมฯ เรื่อง “Thailand 4.0 การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย ” บรรยายโดยผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวง Read More
 • ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯประจำปี 2559

  เนื่องด้วยคณะกรรมการบรหารสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558-2559 ได้บริหารงาน สมาคมฯจนครบกำหนดวาระแล้ว ตามระเบียบของกระทรวงพาณชย์ สมาคมฯจะต้องมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้น Read More
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 15/2560

  เนื่่องด้วยสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมบริหารการสมาคมฯ ครั้งที่ 15/2560 Read More
 • เข้าร่วมงาน AgriTechnica Asia 2017

  คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งอุปนายก และเลขาสมาคม ได้เข้าร่วมงานอะกริเทคนิก้า เอเชีย (AgriTechnica Asia 2017) หรือ งานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ที่ไบเทคบางนา Read More
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 14/2560

  เนื่่องด้วยสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมบริหารการสมาคมฯ ครั้งที่ 14/2560 Read More
 • การจัดทำวารสารสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 3

  เรื่อง การจัดทำหนังสือ วารสารสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียน ท่านสมาชิกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More
 • 1 การประชุมใหญ่สามัญสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559
 • 2 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯประจำปี 2559
 • 3 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 15/2560
 • 4 เข้าร่วมงาน AgriTechnica Asia 2017
 • 5 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 14/2560
 • 6 การจัดทำวารสารสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 3
 • การประชุมใหญ่สามัญสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559
 • ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯประจำปี 2559
 • เข้าร่วมงาน AgriTechnica Asia 2017

การ ประชุมใหญ่สามัญสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

Read More

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯประจำปี 2559

Read More

คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งอุปนายก และเลขาสมาคม ได้เข้าร่วมงานอะกริเทคนิก้า เอเชีย (AgriTechnica Asia 2017)

Read More
Thailand Lab International 2016

งานแสดงสินค้าและประชุมนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2559

Read More...
สานสัมพันธ์ 25 ปี STTA

งานสานสัมพันธ์ 25 ปี STTA สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More...
Overseas Exhibition 2016
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2559

Article List

 • 1
 • 2

More Services

 
 
 

Newsletter

Sponsored Member

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6